Športový klub

 

 

 

Názov:

 

Tanečný klub METEOR Košice 

- člen národného športového zväzu 

Slovenský zväz tanečného športu


Druh športu:

 

Tanečný šport


Právna forma:

 

Záujmové združenie, nezisková

- príspevková organizácia


Druh vykonávanej

odbornej činnosti v športe: 

Trénerská, lektorská a

choreografická činnosť,

organizácia športových podujatí


Orgány športového klubu:

 

Valné zhromaždenie,

Vedenie TC METEOR Košice 

 

Funkčné obdobie

volených orgánov: 

3 roky


Sídlo:

 

Krompašská č. 28, 040 11 Košice


IČO:

 

30 689 252


DIČ:

 

2021305880 

© TC METEOR Košice 2011-2022