Dotácie

 

 

VYÚČTOVANIE DOTÁCIÍ 
 
 
 Vyúčtovanie dotácie z Fondu mládežníckeho športu   
 Vyúčtovanie dotácie na Košice Open 2016 
 Faktúry - Košice Open 2016
 Faktúry - prenájom Spoločenského pavilónu
 Faktúra - licencie
 Faktúra - štvorylka

 Vyúčtovanie Zmluvy o poskytnutej dotácii z rozpočtu mesta Košice

č. 2017000987

 Vyúčtovanie Zmluvy o poskytnutej dotácii z rozpočtu mesta Košice

 na základe koncepcie rozvoja športu v meste Košice č. 60/2017

 Vyúčtovanie Zmluvy o poskytnutej dotácii z rozpočtu mesta Košice

 na základe koncepcie rozvoja športu v meste Košice č. 82/2017

 

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých

zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2018 (Tancovanie štvorylky

na Hlavnej ulici v Košiciach)

 

ZMLUVY
 
 

Zmluva o poskytnutí  dotácie z rozpočtu mesta Košice č. 20160010009,

zverejnená pod č. 2016001009

Zmluva o podkytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice na základe

Koncepcie rozvoja športu v meste Košice č. 62/2016,

zverejnená pod č.2016001125

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice na základe 

Koncepcie rozvoja športu v meste Košice č. 45/2016,

zverejnená pod č. 2016001104

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice č. 2017000987,

zverejnená pod č. 2017000987

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice na základe

Koncepcie rozvoja športu v meste Košice č. 60/2017,

zverejnená pod č. 2017001057

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice na základe

Koncepcie rozvoja športu v meste Košice č. 82/2017,

zverejnená pod č. 2017001035

Zmluva č. -0403/2018/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu

v roku 2018

 

 

 

PARTNERI

__________________________________________________________________

 

        

 

© TC METEOR Košice 2011-2023