Dokumenty

 

 

 

DOKUMENTY
 
  Stanovy TC METEOR Košice 
Vnútorný poriadok TC METEOR

 

 

 

DOKLADY O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI A OCENENIA
 
»  MILAN PLAČKO  «

Diplom tanečného športu 3. triedy
Certifikát rozhodcu tanečného športu triedy S 
Diplom učiteľa tanca
Certifikát cvičiteľa III.triedy v tanečnom športe pre všetkých
Diplom za vzornú reprezentáciu tanečného športu

Ocenenie "Medzinárodná legenda slovenského tanečného športu"

   
   

ZMLUVY

 


Zmluva o refundácii nákladov č. 513/1991, DSE European Championship 2018

 

Zmluva č. 1/2018 - VZN o poskytnutí dotácie na projekt " Medzinárodný tanečný festival Košice Open 2018 a Univerzitné Majstrovstvá Európy v ŠTT a LAT"

str. 1,  str.2

 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice č. 73/2018

str.1, str.2

 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice na základe koncepcie rozvoja športu č. 60/2018

str.1, str.2

 

 

VYÚČTOVANIE DOTÁCIÍ

 

 

Vyúčtovanie k zmluve o refundácii nákladov č. 513/1991, DSE European Championship 2018

 

Vyúčtovanie k Zmluve č. 1/2018 - VZN o poskytnutí dotácie na projekt " Medzinárodný tanečný festival Košice Open 2018 a Univerzitné Majstrovstvá Európy v ŠTT a LAT"

str. 1, str.2

 

Vyúčtovanie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice č. 73/2018

 

Vyúčtovanie k Zmluve o refundácii nákladov č. 60/2018

str. 1, str. 2, str. 3, str. 4 

 

   
   


 

© TC METEOR Košice 2011-2023